Tjänster

Vi utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten, stora som små, både totalentreprenader och utförandeentreprenader. Vi arbetar som en partner med våra beställare för att tillsammans skapa bästa resultat.

Grundläggning

Vi utför all typ av grundläggning både för större och mindre byggnationer. 


Dränering

Vi utför dränering av flerfamiljshus och större fastigheter.

Sten- och murarbeten

L/T-stöd, gatsten, blockmurar, plattläggning.


VA-arbeten

Byggande och renovering av vatten och avlopp inklusive mark. 

Infrastruktur

Byggande och reparation av vägar. Parkeringsytor.

Finplanering

Planering för gräsmattor, både för grässådd och färdiggräs
Park- och trädgårdsplanering. Ingår oftast i en större entreprenad.

© 2021 MBS Entreprenad AB. Alla rättigheter reserverade.
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång