Pågående projekt

Kviberg & Ramberget

Tillsammans med ABCD BYGG bygger vi vidare på 2 av 3 förskolor  i Göteborg under 2021. 

Fontin

För SERNEKE/Kungälvsbostäder dränerar vi i Fontin. 

Kyrkenorum

För Stenungsund Kommun utför vi trafiksäkerhetsåtgärder i Kyrkenorum genom att sänka vägen och tillföra en ny GC bana. 

Tempo Kareby

Grundläggning för Elfens Fastighers nya fastighet som inrymmer nya Tempo Kareby samt bostadslägenheter. 

Kärravinkeln

Nu är vi igång med nästa projekt tillsammans med Hansson & Söner, Kärravinkeln, ett BmSS-boende.

Avslutade projekt

Örtugsgatan

Tillsammans med ABCD Bygg har vi utfört markarbete samt finplanering för förskolan på Örtugsgatan i Göteborg. Färdigt april 2021.

Stora höga

Tillsammans med Tuve Bygg utför vi markarbetet vid ombyggnationen av Stora Höga-skolan- 

BRF Skogsbrynet

Vi tackar för förtroendet att utföra diverse arbeten, bla dränering av flertalet hus, hos Brf Skogsbrynet i Kungälv. Pågår 2020-2021.

Ytterbygg

För Ytterbygg har vi byggt om parkeringsplatsen på en av deras fastigheter under april 2020.

BRF Räntaregården

Skapande av en ny innergård. 

Husgrund Skaftö

För Lysegårdens bygg har vi anlagt husgrunden för ett flerfamiljshus under våren 2020. 

VA-schakt Partille

I Partille är vi underentreprenörer till Kungälvs Rör och lägger om en gammal spillvattenledning 5 meter ner i marken. 

RGS

Markarbete på RGS anläggning i Göteborg. Nya vägar, ytor, L stöd och ny våg.

Beväringsgatan

Tillsammans med ABCD BYGG uppför vi en förskola på Beväringsgatan under 2019/20. Total anbudssumma ca 6 miljoner..

Ikano

VI TACKAR HANSSON OCH SÖNER för fortsatt samarbete i och med att vi utfört markarbetet för Ikanos nya bostadsområde. Arbetet är nu hösten 2019 slutfört. Anbudsumma ca 6 miljoner.

Hogia

Vi utförde delar av markarbetet och finplanering när Hogia byggde sitt nya kontor sommaren 2019.

Kareby Förskola


Indus

VI TACKAR HANSSON OCH SÖNERför fortsatt samarbete i och med att vi utfört markarbetet för Indus nya lokaler i Kungälv. Arbetet är avslutat hösten 2019. Det är det störta projektet MBS har åtagit sig både ekonomiskt och med arbetsplatsens yta på ca 45.000 kvm. Anbudssumma ca 19 Msek.

© 2021 MBS Entreprenad AB. Alla rättigheter reserverade.
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång